Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”

24 stycznia 2020 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „SYLWETKI I MARKI 30-lecia WOLNOŚCI RP”, podczas której firma PETECKI nagrodzona została „DIAMNETEM 30-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI” oraz „Liderem 30-lecia Wolności RP” za wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Organizatorem eventu była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na przestrzeni  minionych 30 lat rozwój gospodarczy mógł się odbywać dzięki aktywności i zaangażowaniu przedsiębiorców. To nowoczesne produkty, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji i etyki pracy wpłynęły na progres obszaru biznesowego. Aby uhonorować liderów biznesu, jednym z punktów uroczystości było wręczenie zaszczytnych statuetek oraz dyplomów. To dla firmy PETECKI szczególne wyróżnienie, ponieważ podsumowuje wiele lat pracy, odwagi, perspektywicznego myślenia, które przyczyniło się do sukcesu firmy.